Ek het my al lank voorgeneem om nooit weer op radio of televisie met hulle te verskyn nie, TENSY ek die versekering kry dat ek die geleentheid sal kry om op onwaarhede en onredelikhede wat hulle kwytraak, te antwoord. Hulle is ‘n radikale groep wat op ‘n oneerlike wyse statistieke manipuleer en leuenagtige anekdotes opdis.

Wat my baie ontstel het, was haar verwysing na die Nazi-moorde, juis die hoofrede waarom ek nie met hulle praat nie. Dis ‘n verskriklike ding om van ons motiewe en van dokters se diepliggende motiewe kwyt te raak. Dis asof dokters gereed sit om dit te doen as hulle op sterwende pasiente losgelaat word.

Daar is GEEN vergelyking tussen Hitler en dokters wat met empatie en medelye mense uit strewenslyding probeer verlos MET HULLE TOESTEMMING EN SMEKING nie.

Breedvoerige navorsing in Israel onder oorlewendes van Auswitz het oorweldigend gevind dat hulle geensins ‘n verband gesien het tussen Hitler se “genadedood” en genadedood in ‘n mediee konteks van mense wat terminaal siek is nie (soos baie van daardie oorlewendes toe self was).

Doctors for Life sleep ‘n ernstige debat wat oor outonomoie, lyding, medelye en ernstige konstitusionele kwessies gaan deur die modder van emosie en sensasie. Hulle het berekend op hierdie taktiek besluit, gebruik dit op elke forum, en is geensins daarin geinteresseerd om die waarheid te soek nie.

Statement by Professor Landman re Dr Venter of Doctors for Life’s comments on SABC3’s Fokus programme
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: